فراخوان ایده برای «طراحی و تدوین نشان برتر شهر تهران»

فراخوان ایده برای «طراحی و تدوین نشان برتر شهر تهران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات شهرداری تهران، مسیر توسعه تهران در سال‌های گذشته بر مبنای اقتضائات، بر مدار توسعه فیزیک و کالبد شهر بوده است. در دوره جدید، توسعه کیفی و پایدار شهر در دستور کار قرار گرفته است. در این دوره تغییر رویکرد از توسعه…

متن کامل…